Vårdnadstvist om vem som bestämmer

Vid en separation borde båda ha lika stor rätt att bestämma över barnen, men det är inte säkert att det fungerar i praktiken. När man har helt olika synvinkel är det bäst att anlita advokat.

Om någon är väldigt oansvarig och den andra ordningsam i ett förhållande, brukar det ena kompensera det andra när man bor ihop. Det kan bli slitningar och separation när man inte drar jämnt. Den oansvarige kanske ändå vill ha vårdnaden. Vill man inte vara hemma med barnen utan hellre sitter på krogen, kanske man ska släppa vårdnaden, men då får man betala underhåll. Anlita en advokat i stället för att ni ska gräla om personliga olikheter.

Man kan träffas ändå

Om man vill kan man dela på vårdnaden, i alla fall officiellt, och då behöver ingen betala underhåll. Barnen kan bo på olika ställen, och vill man inte dela på syskonen kan de bo hos respektive förälder olika veckor. Många löser problemet på detta vis, och då får var och en sin personliga frihet och man möts bara i dörren när det är dags för överlämning.

Fungerar inte detta, kan man överväga att inleda en vårdnadstvist. När den ena föräldern får ensam vårdnad får den bestämma över barnets förhållanden, var det ska gå i skolan, hur bostaden ska se ut, hur mycket veckopeng barnet får och allting annat. Detta innebär inte att den andre föräldern är utesluten från umgänge. Barnen har rätt att träffa båda sina föräldrar, oavsett vem det är som fick vårdnaden.

27 Aug 2021