Ekonomisk plan ett måste för BRF

Det finns mycket att tänka på när man ska gå från hyreshus till BRF. Det gäller att ta reda på regler om hyror och göra en ekonomisk plan för sin nya BRF.

Bostadsbolaget hade många lägenheter tomma. Något som inte var särskilt bra för affärerna. Lägenheterna behövde ändå värmas upp och ses över så att det inte hände något när de stod tomma. Därför hade bolaget bestämt sig för att riva ett av husen. Visst kostade det en slant men blev billigare i långa loppet.

De boende blev erbjudna lägenheter i de kvarvarande husen. Men det ville de inte då de trivdes bra i sitt hus. Anledningen till att det huset valts var att det låg bortanför de andra och rivningen skulle inte förstöra helheten. De boende sammankallade till husmöte och det var starten till BRF.

Ekonomisk plan för BRF vad är det?

De kontaktade bostadsbolaget för att höra vad de skulle ha för att sälja huset. När de fått informationen satte de sig ner för att diskutera. Huset skulle de köpa tillsammans och starta en BRF. Bostadsbolaget hade sagt att de var tvungna att göra en ekonomisk plan för BRF för att de skulle få hyra ut eller sälja.

Det visade sig vara ett dokument där all ekonomi mer eller mindre fanns med. Det skulle skickas till Bolagsverket för att bli registrerat. Anledningen var att framtida köpare enkelt skulle kunna göra sig en bild av bolaget genom att läsa igenom texten. Så det var bara att sätta igång. De delade upp arbetet och bestämde sig för att mötas igen om en vecka. För att läsa mer om en ekonomisk plan för BRF, gå till denna sida: https://www.ekonomiskplanbrf.se/ 

15 Feb 2023