Träffa rätt i nästa chefsrekrytering

Verksamhetens chefsrekrytering är utan tvekan den mest betydelsefulla rekryteringen av dem alla. Det är därför av högsta vikt att hitta rätt person för uppdraget.

En chef är en individ som tar de allra viktigaste besluten inom en verksamhet. Det är med andra ord oerhört viktigt att chefen inte är någon slumpmässig individ. Att anställa en oerfaren eller icke-kvalificerad person för en sådan befattning är exempelvis extremt riskabelt och kan hota hela verksamhetens existens.

Flera pusselbitar måste falla på plats för att uppnå framgång. Det finns många behov och egenskaper som måste matcha varandra för att resultatet ska bli riktigt bra. Den blivande chefen måste till exempel förstå er verksamhetskultur, normer och traditioner för att kunna lyckas väl i sitt arbete.

Hjälp med chefsrekrytering

Samtidigt bör den framtida chefen kanske inte vara alltför integrerad i kulturen redan när han eller hon tillträder. Det kan faktiskt vara så att man önskar anställa en ny chef för att skapa förändring. Då måste man också kunna försäkra sig om att det är en sådan profil man tillför till teamet. Men det är inte helt enkelt.

Ibland lyckas man inte helt med sin rekrytering. Men man kan åtminstone försöka göra allt för att komma så nära som möjligt. I en sådan situation är det inte fel att be om hjälp med rekrytering av chef, exempelvis från professionella rekryterare från Valegro. Då ökar man förutsättningarna för att anställningen ska bli framgångsrik.

27 Aug 2023