Så rekryterar du fler sjuksköterskor

Det behövs fler sjuksköterskor. Därför är det också viktigt att det pågår en kontinuerlig rekrytering av just människor som kan arbeta som sjuksköterskor. Världen behöver deras insatser.

Vi hör ofta på nyheterna att det är brist på sjuksköterskor. Vi behöver fler duktiga människor som vill bli sjuksköterskor och jobba med sjuka och skadade människor. Vårt samhälle är helt beroende av det. Men bara för att vi behöver fler sjuksköterskor innebär det inte att vi ska sänka kraven och låta vilken klåpare som helst dra på sig sjukhuskläderna och sticka sprutor i patienter. En rekrytering av sjuksköterska ska vara förenligt med de sedvanliga krav som redan finns. Det vill säga att den sjuksköterska man vill anställa ska vara utbildad och lämplig att göra det jobb man önskar. Ibland kanske man dock behöver lite hjälp att hitta just dessa sjuksköterskor. Då kan man få hjälp av särskilda rekryteringsfirmor som sköter rekryteringen åt en.

Större frihet och flexibilitet för alla inblandade

Just en sådan tjänst kan vara avgörande för många sjukhus eller vårdföretag som behöver sjuksköterskor. Ibland ser behoven olika ut på olika vårdenheter och då vill man kanske ha en flexibel rekrytering där sjuksköterskorna kan användas i flera sammanhang. Det är en öppning både för vårdenheterna och för arbetslösa sjuksköterskor som letar jobb. Sjuksköterskorna arbetar då via bemanning och får prova på flera arbetsplatser. Det ger också en större valfrihet för sjuksköterskorna i fråga som får ett större inflytande på var, när och för vem man egentligen vill arbeta.

14 Dec 2020