Rätt arbetsbord för med sig stora fördelar

Att ergonomi kommit att bli allt viktigare för arbetsgivare att lägga fokus på är långt ifrån en slump. Många har börjat inse att den viktigaste resursen som finns inom företaget är den egna personalen. Trivs dessa på jobbet och kan arbeta utan att göra sig illa så kommer också produktionen att bli bättre - och i slutändan gör man större vinster.

Genom att se över ergonomin på en arbetsplats kan man förhindra exempelvis olyckor och förslitningsskador - något som i sin tur också tar bort de kostsamma sjukskrivningar som många företag idag brottas med.

Ett exempel på detta handlar om arbetsbord och vikten av att välja rätt sådant- Det spelar ingen roll om det handlar om ett mer traditionellt arbetsbord som står i en kontorsmiljö eller om det handlar om ett arbetsbord för verkstad: tanken är densamma - det arbetsbord man väljer ska kunna anpassas för den som arbetar vid det.

Vilket också innebär att man ska kunna höja- och sänka det, att man ska kunna erbjuda god förvaring - lådor, ställ, hyllor, saker för enklare upphängning och så vidare - samt utrymme att ställa ner exempelvis sin dator, eller det man för tillfäller monterar.

Välj arbetsbord som underlättar arbetet

Ser man till ett arbetsbord för verkstad så tillkommer emellertid även andra faktorer än bara ergonomi. Dels så måste ett arbetsbord i den miljön kunna klara en del tuffa tag och ha en skiva som inte går sönder som en följd av exempelvis spill eller gnistor. Dels så måste även en arbetsbord för verkstad klara tyngd och inte braka ihop om någonting tungt ställs på det. Givet detta så måste man således också gå igenom A) vad man normalt arbetar med B) hur mycket det väger och C) alltså hitta ett arbetsbord som möter dessa behov.

Ett tips gällande just tunga föremål och arbetsbord är att välja ett sådant som har hjul. Genom detta kan man nämligen skapa en mer mobil arbetsplats och komma undan de tunga - och farliga - lyft som annars kan krävas. Man släpper fri bromsen och man kan enkelt rulla iväg hela bordet snarare än att försöka greppa och lyfta ett tungt, otympligt föremål.

Med rätt arbetsbord - och rätt arbetsmiljö i övrigt - så gör man som företag en viktig investering. Både i personalens hälsa och i företagets framtida framgångar.

3 Mar 2023