När har man rätt till en offentlig försvarare?

För att försäkra sig om att få bästa möjliga försvar måste man själv som brottsmisstänkt välja sin försvarare. Men hur ska en bra advokat vara och när har man rätt till en offentlig försvarare?

Den som riskerar att dömas till ett fängelsestraff på mer än sex månader har som regel rätt till en offentlig försvarare. Detta sker inte per automatik utan är något som tingsrätten fattar beslut om och godkänner. I samband med detta har man som brottsmisstänkt möjlighet att själv önska vilken advokat man vill ha.

Man kan också låta rätten välja försvarsadvokat och de går då efter en lista som de har. Tyvärr är det inte alla advokater som är särskilt skickliga eller erfarna och därför är det bättre att själv göra ett aktivt val. Den advokat man väljer ska vara specialiserad på brottmål och även tidigare ha företrätt klienter i liknande fall som det man misstänks för.

Det krävs övning och hårt arbete för att en advokat ska bli riktigt skicklig. Och hur många timmar årligen som en brottmålsadvokat har företrätt olika klienter i rätten är många gånger avgörande. På advokatsamfundets hemsida finns det en smart sökfunktion över detta och där man kan se hur aktiva olika advokater varit.

Hitta en brottmålsadvokat

Söker man efter en brottmålsadvokat i Stockholm finns det flera advokatbyråer att välja mellan. På de olika byråernas hemsidor kan man hitta användbar information om deras olika advokater och erfarenhet. Att ringa upp en advokat för en första konsultation kostar ingenting och man förbinder sig heller inte att välja just den advokaten.

Det är viktigt att det känns rätt både för klient och advokat, och att båda känner att de kan samarbeta på ett bra sätt. Det finns flera olika faktorer som avgör om en brottmålsadvokat är rätt för uppdraget. Är det ett omfattande brottmål måste advokaten ha den tid som uppdraget kräver, och kan inte vara uppbokad på alltför många andra klienter samtidigt.

Vissa mindre bra brottmålsadvokater går ofta enbart på polisutredningen, medan en bra advokat i stället bedriver egna utredningar och hittar vittnen. Därför är social kompetens också en bra egenskap för en advokat att ha, eftersom det ofta då blir enklare att få fram viktig information.

Men man måste också själv som klient känna att man kan kommunicera bra med sin advokat, och att man har förtroende. Litar man inte på att den brottmålsadvokat man valt gör ett bra arbete ska man byta.

7 Aug 2021