Isolering för klimatets skull

Om du isolerar ditt hus väl, gör du dig själv och klimatet en stor tjänst. Väljer du skogsråvara som material för isolering sparar du både pengar och miljön.

Familjens hus vid Mälarens strand är inte det mest välisolerade. Vad värre är, huset värms upp av radiatorer med direktverkande el. Ett sådant uppvärmningssystem fungerade bra i tider då elen knappast kostade någonting. Idag är läget annorlunda. Högvärdig energi ska användas till annat än uppvärmning. Landets tunga industrier ska övergå till elektricitet istället för fossila bränslen. Och bilar ska drivas med el, men elen räcker inte och elpriserna stiger.

För varje gång fakturan för el kommer blir du mer och mer bekymrad. Du funderar på att investera i en luft-luftvärmepump och dessutom vill du montera solceller på husets tak. Men börja inte i fel ände. Ta istället reda på om huset kan isoleras bättre!

Miljövänlig isolering

Du känner till talesättet “att elda för kråkorna”, men det är nog det du gjort i flera år. Husets vind är inte särskilt välisolerad och några väggar ger upphov till kallras. Visst går det att ta på sig en kofta men ännu bättre är att skapa värmekomfort till låg kostnad. Du bestämmer dig för att kontakta ett företag som sysslar med isolering i Västerås.

Du får förslag att isolera ditt hus med cellulosaisolering. Att isolera med “grön” skogsråvara istället för mineralull, känns miljövänligt och klimatsmart. Sådan isolering levereras antingen som ett skivmaterial eller som lösull. Vilken typ som ska väljas beror på husets konstruktion och var isoleringen ska appliceras.

11 Feb 2023