Fördelar och nackdelar med botox

Vi alla ställs inför det faktum att vi blir äldre. Detta ger både för- och nackdelar. Rent mentalt så mognar vi, blir tryggare i oss själva och agerar inte lika impulsivt och ogenomtänkt. Ser man dock till det rent fysiska så finns inte lika många fördelar. Vi blir svagare, vi tappar rörlighet, orkar mindre och vi ser dessutom att fysiska attribut som håret tappar i kvalitet. Utöver detta så blir huden mindre elastisk och det leder till att rynkor bildas i ansiktet.

Det senare är jobbigt och i synnerhet för kvinnor. Män har ofta lättare till acceptans i frågor om utseende, men för kvinnor - i synnerhet inom serviceyrken och i höga positioner - så blir det en hetare fråga. Tyvärr, men så ser ofta verkligheten ut. Kvinnor bedöms tydligare än män vad gäller utseendet. Detta gör att skönhetsindustrin och olika behandlingar där blir vanliga att söka sig till. En av de mest populära och mest omtalade handlar om botox. Botox, vad är då egentligen det och hur ska man tänka gällande denna behandling? Vi radar upp några förklarande punkter:

  • Botox är en utspädd variant av nervgiftet botulinumtoxin och det injiceras med nålar. Botulinumtoxin å sin är ett av de giftigaste ämnen som finns i outspädd form, men då det handlar om botox så är det ofarligt då mängden är så pass liten.
  • Botox injiceras i det område som ska behandlas och det innebär att musklerna under huden slappar av, vilket leder till att rynkorna slätas ut och detta med en effekt som sitter i mellan 4-10 månader.
  • Botox upptäcktes av en slump sett till detta användningsområde. Till en början så injicerades ämnet för att hjälpa patienter med ögonspasmer, men då man även såg att dessas rynkor slätades ut så var steget till skönhetsindustrin inte långt. Utvecklingen har gått fort. Botox i Stockholm är lika vanligt som botox i New York, London, Paris eller någon annan metropol i världen.
  • Behandlingen är ofarlig på det stora hela. Vissa drabbas av allergiska reaktioner - det gör att man som förstagångsanvändare bör testas med mindre doser först för att se hur kroppen reagerar. En annan konsekvens kan vara att ögonlocken börjar hänga om en injektion skett vid ögonen. Detta går att korrigera i efterhand - men det kräver en professionell hantering och valet av klinik ska aldrig ske som en följd av slumpen. Tänk även på att det handlar om en injektion. Det gör att kraven på hygien ska vara extremt höga. Återigen så bör man fokusera på att hitta en seriös klinik och inte välja exempelvis en vanlig salong som egentligen fokuserar på andra - mindre avancerade - behandlingar. Att botox är ofarligt förutsätter rätt kunskap. Det handlar även om effekten av injektionen. Sätter man nålen fel så kan området bli väldigt svullet.
  • Konvalescensen handlar inte om någon längre tid. De flesta kan vara tillbaka på jobbet redan samma dag och det enda man ska undvika är att träna under de närmsta dygnen efter injektionen. Botox syns inte mer än på det positiva sättet - att dina rynkor försvinner.
16 Jan 2022