Färger som passar bra ihop

Vilka färger passar egentligen bra ihop? Det är en fråga som många ställer sig och även om det egentligen inte finns några rätt och fel - man får ha en egen stil och smak! - så kan man inte bortse från att vissa färger, helt enkelt, gifter sig bättre med varandra än vad andra gör.

Det här går att utgå ifrån i allt från inredning till kläder. Att hitta en behaglig och estetiskt tilltalande röd tråd är viktig. Vi tänkte ge några tips kring detta och här tänkte vi hålla oss till inredning. Vad gäller kläder och färg där så finns det andra som har lite mer koll. Man kan emellertid dra paralleller mellan kläder och färger i inredning och i det egna hemmet.

Inom mode så använder man sig ofta av ett färghjul. Det innebär att vissa färger ligger närmare varandra - rött blir ljusare och går sedan ut i en rosa ton som blir lila och vidare till blå som sedan - efter några ljusare nyanser - blir grön som slutligen blir gult innan varvet har gått och vi är tillbaka på rött igen. Rött-Blått-Grönt-Gult: tänk dig det i ett hjul.

Poängen här är att färgerna som ska ligga nära varandra frö att fungera. Direkta motpoler - klart rött och djupt blått, knallgult och lila - fungerar sämre. Det blir för stor kontrast och konflikt. Grannsämja är viktigt då det handlar om färger. Likaså gäller för dominans. Att låta en färg leda vägen och låta andra stå tillbaka lite är ofta lyckat - såväl som inom inredning som gällande klädseln.

Låt en färg visa vägen

Då det kommer till inredning så kan man definitivt tänka sig att skapa en bas och utgår från den färgen i den övriga inredningen. Basfärgen behöver inte - som många tror - vara vit. Tvärtom. Idag har vi, efter några år, återigen börjat se att färger tar plats i hemmen. Även om vitt har sina fördelar så är det också något som bidrar till strömlinjeformade snarare än personliga hem.

Basfärgen ska dominera. Det kan innebära att den ska sättas på väggarna eller på andra större ytor. Utöver denna bas så ska man även tänka i accenter. De blir som förlängningar av basfärgen och ska bidra till att en röd tråd skapas.

Accentfärgen skapar en röd tråd

Den accentfärg man väljer ska man också försöka hålla sig till. Blir det för många sådana så känns rummet plötsligt väldigt plottrigt och rörigt. Vi kan säga att du väljer en orange accentfärg. Det innebär att du exempelvis har en vas i den färgen i ena fönstret, att du har en orange lampa på byrån och att du har orange kuddar i din soffa.

Det är typiska exempel på hur en röd tråd kan skapas. En gäst i ditt hem kommer - direkt eller indirekt - att lägga märke till det orangea och därigenom också uppleva trivsel.

Basfärgen å sin sida ska matcha med accenten. Här kan ovan nämnda färghjul ge oss ledtrådar. Rakt mittemot orange finns blått. Det innebär att blå som basfärg kan skapa en dynamisk färgsättning som skapar oreda snarare än harmoni. Bredvid orange däremot finns gult, grönt och rött - med alla nyanser av de färgerna mellan sig. Att ha en svalare gul nyans som bas kan således fungera perfekt.

Det finns även neutrala färger som passar oavsett accentfärg. Grått, beige och vitt är några exempel. Här bör man tänka varmt snarare än kallt. En alltför hård grå färg kan exempelvis skapa ett väldigt kallt rum. Varmare toner skapar ökad hemtrevlighet. Slutligen är tipset att man försöker hålla basen neutral och att man vågar explodera lite mer rent färgmässigt då det kommer till accentfärgen. Och att man vågar lita på sina egna instinkter: det är ditt hem!

1 Oct 2020