Därför behövs en energideklaration

Alla fastigheter ska idag ha en energideklaration för att man ska veta hur mycket energi de använder. Detta gäller oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller en större fastighet.

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i ett hus vid normal användning och är till för att man enkelt ska kunna jämföra byggnader och bostäder med varandra. Detta kan vara särskilt användbart när man ska köpa eller hyra en ny lägenhet eller ett hus då man kan få ett hum om hur höga driftskostnaderna är. Men en energideklaration kan också vara till hjälp vid energibesparingar då den visar var energiåtgången eventuellt kan minskas. En energideklaration är därför bra för miljön men också för plånboken samtidigt som den höjer inomhusmiljöns kvalitet.

Få hjälp med energibesparingar

I en energideklaration brukar det stå vilket typ av värme- och ventilationssystem som finns i byggnaden och hur stor yta det är som värms upp. Även husets energianvändning för värme och varmvatten med mera står med och i vilken energiklass fastigheten hamnar i. Man kan också se om det gjorts en radonmätning och vad den i så fall visar och när det senast gjordes en OVK-besiktning av ventilationssystemet. Förslag på eventuella förbättringar som kan göras för att minska fastighetens energianvändning beskrivs också. En energibesiktning ska göras regelbundet var tionde år av en certifierad besiktningsman, och alltid finnas lättillgänglig för alla i fastigheten. Vill man göra en energibesiktning ska man först begära in ett kostnadsförslag från ett par olika energiexperter innan man bestämmer sig för vem man vill anlita.

25 Dec 2020