Bevara familjens berättelser inför framtiden

Släktens historier från förr är något som är värt att bevaras. Men så länge de bara berättas muntligen är det lätt att de glöms bort. För att de inte ska falla i glömska kan man samla dem i en bok.

Visst är det spännande att sitta och lyssna till äldre släktingars berättelser om hur det var förr i tiden? Sådant där som har hänt tillräckligt långt tillbaka för att man riktigt ska känna att det är en helt annan tid. Men allt eftersom tiden går finns risken att historier glöms bort eller förändras. Då kan det kännas fint att bevara historierna på ett eller annat sätt. Det går förstås att göra på olika sätt. Ett är att spela in eller filma när någon berättar. Ett annat är att skriva ner berättelserna och trycka dem i en bok.

Göra en bok, är inte det svårt?

Att skapa en bok behöver inte vara svårt. Det är förstås en sak att bli en utgiven författare, men ska man enbart ha boken för att själv sitta och bläddra i så är ju det viktiga att man själv blir nöjd. Trots allt så finns det ju en del man bör tänka på när man trycker en bok. Men när man tar hjälp av ett tryckeri för att trycka bok så kan man också få hjälp med de olika val som måste göras. Vilket papper ska man välja? Hur ska omslaget se ut? Allt sådant löser sig. Börja skriv ner berättelserna istället.

28 Aug 2021