Asbest utbildning - arbete med asbest ställer krav

Dags att riva det där gamla taket? Är du på gång att äntligen renovera nere i gillestugan och ta bort ytskikten där? Planerar du att byta ventilationen i din villa? Detta är exempel på relativt vanliga projekt som gemene man ger sig i kast med. Frågan är bara om det är bra idéer eller om det finns något att tänka på?

Man ska vara medveten om att äldre hus - byggda före 1982 - kan ha asbest i olika material och att man man av den anledningen alltid måste undersöka detta innan man hugger in. Att låta en sakkunnig göra en bedömning är av yttersta vikt. Finns det asbest så måste det, enligt lag, ha genomförts en asbestutbildning innan man hanterar materialen i fråga.

Först och främst dock - vad är egentligen asbest och varför krävs en asbestutbildning för hantering i samband med exempelvis rivning? Asbest är ett vanligt förekommande byggmaterial i äldre hus och fastigheter. Har du sett eternitplattor så är detta en klar indikation på att dessa innebhåller asbest. Man ska veta att det också är ett vanligt förekommande material av en anledning: asbest isolerar överlägset, det ger ett bra brandskydd och det är både hållbart och lätt att arbeta med.

Stora faror med asbest

De tekniska egenskaperna å sido dock - asbest är livsfarligt att andas in då det kan innebära lungcancer, asbestos och olika tumörer i kroppen. Vilket gjort att ett totalförbud finns sedan 1982. Att riva asbest är fortfarande möjlig - och absolut nödvändigt! - men det måste ske på ett kontrollerar och säkert sätt.

De som river där asbest finns måste veta hur man ska säkra både sig själva och omgivningen. Allt detta får man lära sig vid en asbestutbildning och därför är det också viktigt att man som privatperson alltid ser till att ta professionell hjälp i samband med rivning och/eller renovering. Uteslut asbest och om sådan finns - se alltid till att anlita företag med intyg på att en asbestutbildning är genomförd.

12 Jun 2022